بررسی ویدئویی مشخصات سخت افزار های کامپیوتر

توضیحات تکمیلی:

سیستم های کامپیوتری برای فعالیت و انجام فرامین پردازشی نیازمند سازگاری و عملکرد صحیح بین قطعات سازنده ی خود می باشند، این قطعات سخت افزاری که در چندین گروه بندی مختلف جای می گیرند در نهایت در کنار یکدیگر باعث کار کردن سیستم های کامپیوتری می شوند.

این قطعات به طور کلی در شش دسته بندی با عنوان های پردازنده، حافظه های اس اس دی، حافظه های رم، کارت گرافیک، هارد درایو ها و مادربرد جای می گیرند، در این بخش به بررسی تخصصی اما ساده ی تک تک مشخصات سخت افزاری هر یک از این دسته بندی ها می پردازیم.

بررسی ویدئویی مشخصات سخت افزار های کامپیوتر

توضیحات تکمیلی:

سیستم های کامپیوتری برای فعالیت و انجام فرامین پردازشی نیازمند سازگاری و عملکرد صحیح بین قطعات سازنده ی خود می باشند، این قطعات سخت افزاری که در چندین گروه بندی مختلف جای می گیرند در نهایت در کنار یکدیگر باعث کار کردن سیستم های کامپیوتری می شوند.

این قطعات به طور کلی در شش دسته بندی با عنوان های پردازنده، حافظه های اس اس دی، حافظه های رم، کارت گرافیک، هارد درایو ها و مادربرد جای می گیرند، در این بخش به بررسی تخصصی اما ساده ی تک تک مشخصات سخت افزاری هر یک از این دسته بندی ها می پردازیم.