سایز هد / فرم فاکتور در هارد دیسک – HDD form factor

سایز هد در هارد دیسک های کامپیوتر و لپ تاپ

بررسی مبحث سایز هد در هارد دیسک Hard Disk Drive form factor سایز هد در هارد دیسک به نوعی نشان دهنده ی ابعاد فیزیکی و ساختاری هارد دیسک های مکانیکال است، این مبحث به عنوان فرم فاکتور هارد دیسک نیز شناخته می شود. سایز های هد معمول در هارد دیسک ها شامل دو اندازه ی […]