بررسی انواع پردازنده های اینتل / intel CPU

دسته بندی بر اساس نوع پردازنده

intel Celeron

پردازنده های سلرون اینتل

intel Pentium

پردازنده های پنتیوم اینتل

intel Core i3

پردازنده های i3 اینتل

intel Core i5

پردازنده های i5 اینتل

intel Core i7

پردازنده های i7 اینتل

intel Core i9

پردازنده های i9 اینتل

دسته بندی بر اساس سری پردازنده

intel F series

پردازنده های سری اف - اینتل

intel K series

پردازنده های سری کی - اینتل

intel U series

پردازنده های سری یو - اینتل

intel H series

پردازنده های سری اچ - اینتل

intel T series

پردازنده های سری تی - اینتل

intel G series

پردازنده های سری جی - اینتل

دسته بندی بر اساس نسل پردازنده

7th Gen

پردازنده های نسل هفتم اینتل

8th Gen

پردازنده های نسل هشتم اینتل

9th Gen

پردازنده های نسل نهم اینتل

10th Gen

پردازنده های نسل دهم اینتل

11th Gen

پردازنده های نسل یازدهم اینتل

12th Gen

پردازنده های نسل دوازدهم اینتل