انواع فرکانس در کارت گرافیک

انواع فرکانس در کارت گرافیک

بررسی مبحث انواع فرکانس در کارت گرفیک Graphics card frequency فرکانس در کارت گرافیک به نوعی نشان دهنده ی قردت پردازشی این قطعه است، دو بخش پردازنده ی مرکزی و حافظه ی کارت گرافیک به دلیل نوع خاض فعالیت خود، برای عملکرد پردازشی و ذخیره سازی از محدوده فرکانس استفاده می کنند، تفاوت در میزان […]

انواع حافظه در کارت گرافیک

انواع حافظه کارت گرافیک

بررسی مبحث انواع حافظه ی کارت گرفیک graphics card memory انواع حافظه های کارت گرافیک که تأثیر زیادی در عملکرد پردازشگی – گرافیکی سیستم کامپیوتر دارند در سه گروه GDDR ، HBM و GDDRX دسته بندی می شوند که از نظر ویژگی های عملکردی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند، این تفاوت های شامل تکنولوژی، […]

باس رابط در کارت گرافیک

باس رابط در کارت گرافیک

بررسی مبحث باس رابط در کارت گرفیک Memory bus (interface) width باس رابط در کارت گرافیک یکی از تأثیر گذار ترین ملاک های بر سرعت پردازش گرافیکی در سیستم کامپیوتر می باشد، عملکرد پردازشی مادربرد، پردازنده و کارت گرافیک در کنار یکدیگر نیازمند سازگاری کامل از نظر مشخصات فنی است تا علاوه بر انجام فرامین، […]