بررسی مبحث عدد CL در حافظه RAM

CL number in RAM

عدد CL یکی از مهمترین اعداد در تایمینگ ماژول های حافظه ی رم است،تایمینگ در حقیقت به مجموعه ای از بازه های تأخیر گفته می شود که ماژول رم برای شروع و ادامه ی عملکرد خود در هر سیکل کاری باید آنها را به انجام رساند، پس از ویژگی فرکانس که نشان دهنده ی سرعت است، عدد های تایمینگ رم و به خصوص عدد CL مهمترین و تاثیر گذار ترین موارد بر روی سرعت ماژول های رم هستند.

بررسی مبحث عدد CL و تاثیر آن بر سرعت عملکرد ماژول های حافظه رم

عملکرد حافظه رم در کامپیوتر

نقش حافظه ی رم در سیستم کامپیوتر، ذخیره سازی اطلاعات بسیار ضروری در خود، بازخوانی و انتقال سریع آنها به پردازنده است، این ذخیره سازی اطلاعات که به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد موقتی بوده و با قطع جریان برق از سیستم، تمامی داده ها از ماژول رم پاک می شوند.

نکته ی اصلی در خصوص مقایسه ی سرعت قطعات ذخیره سازی اطلاعات این است که سرعت ماژول های رم حتی از سریع ترین حافظه های SSD و هارد ها بسیار بیشتر است.

CL: Column Address Strobe Latency

بررسی کلاک پالس

هر قطعه ی الکترونیکی مانند پردازنده، کارت گرافیک و ماژول رم باید فرآیند های متعددی را برای انجام هر دستور به انجام رسانند که اغلب به هر یک از این فرآیند ها کلاک یا سیکل گفته می شود.

هر کلاک به معنی یک فرآیند هست که با انجام چندین کلاک یک دستور به انجام می رسد، برای مثال:

زمانی که پردازنده به ماژول حافطه ی رم دستوری مبنی بر بازخوانی داده ای خاص را ارسال کند، در از هنگام رسیدن این فرمان به حافظه ی رم تا خروج آن داده از ماژول چندین کلاک پالس مختلف سپری می شود.

قطعات کامپیوتر

رابطه ی عدد CL با سرعت حافظه رم

در تعریف عمومی عدد CL به معنی تعداد کلاک های لازم برای اجرای یک فرمان در ماژول رم می باشد.

به طور مثال اگر دو رم کاملا یکسان با نام های A و B داشته باشیم،در صورتی که عدد CL در ماژول رم A برابر با 15 و در ماژول رم B برابر با 19 باشد، تعداد کلاک پالس هایی که باید رم A برای انجام یک دستور طی کند 15 و تعداد کلاک پالس های لازم برای اجرای همان دستور در رم B 19 است پس ماژول رم A در مقایسه با ماژول رم B سرعت بیشتری خواهد داشت.

کلاک پالس رم

ارتباط معکوس عدد CL با سرعت در ماژول رم

هر چه عدد CL در ماژول یک رم کمتر باشد به این معنی است که زمان تأخیر آن ماژول رم در پاسخدهی به فرمان های پردازنده کمتر و در نتیجه دارای سرعت بیشتری است، به گونه ای که حتی در موارد تاثیر بازه های تأخیر بر سرعت ماژول های رم از تاثیر فرکانس ماژول حافظه رم بیشتر خواهد بود.

ماژول حافظه ی رم

مقالات مرتبط

ماژول رم

RAM

انتخاب بهترین رم برای هر نوع کاربری

حافظه رم

بررسی و معرفی برترین حافظه های رم برای استفاده در انواع کاربری های مختلف
مشاهده
ماژول رم

RAM

انتخاب بهترین رم برای هر نوع کاربری

حافظه رم

بررسی و معرفی برترین حافظه های رم برای استفاده در انواع کاربری های مختلف
مشاهده

حافظه رم

بررسی ماژول های حافظه رم مختلف از برند های متفاوت